หากแต่ว่ามันเป็นแค่ความฝัน...*
     
 
Calendar


Last Entry

ในความเศร้า..และ...ใ น ค ว า ม เ ห ง า ..*~
เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แ ค่ . . .เพื่อน. .*
"เทียนแก้วรับขวัญน้อง" สมานฉันท์ มฟล.
- ๐- วันนี้จะเข้มแข็ง - ๐
พิธีมอบเข็ม"มฟล."
..ครั้งหนึ่งในชีวิต...at.. MFLU..*..
อ่อนแอ=เจ็บปวด+*กำลังใจ*
*..ในความคิดถึง..*
เขียนถึงมิตรภาพของนู๋..^^
*ความรักของ..ผู้หญิงธรรมดา*
โลกไซเบอร์..อาจเป็น"รักสุดท้ายในจักรวาล"
No fears No tears...
ณ ที่แห่งนั้น...ดินแดนแห่งความฝันและวันของเรา
ต้องมีสักวันที่เป็นของเธอ..*
ส่งข่าวค่ะ..*
Once Upon Time in My Heart ..*
ฉันดีใจที่เจอเธอ..*
ฟ้า..หลังฝน*
แค่ใจมันล้า..*
หากแต่ว่ามันเป็นแค่ความฝัน...*
กว่าจะเอ่ยคำนั้น..คำว่า....*
นิทานหิ่งห้อย..*
ฉันขอเรียกมันว่า "สำนึกดี"
ฉัน...เธอนะ*~
อ่านปากของฉันนะว่า....เธอ..*
´♥` When U Not Here ´ ♥`
ฝนตก..เด็กน้อย..น้ำตาดาว..*
บทเพลงสุดท้าย..ของหัวใจ..*
โลกในความฝัน...*
เ ผ ล อ . . ลื ม ตั ว . .*
ชีวิตใครเป็นอย่างไรกันบ้าง...*
เราห่างกันแค่เส้นผมบังตา...*
คืนนี้...ฉันขอเหงา..*
*. .ใ ค ร บ อ ก . . ? *
หากพรุ่งนี้โลกหมุนเป็นวันสุดท้าย..*
" ฉั น " ผู้หญิงของฤดู " ฝ น "..*
เจ้าหญิงเม็ดทรายเจ้าชายพระจันทร์..*
บางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้..*
ใต้ฟ้ากว้าง..มีความรัก..*

Favourite Diary

Sponsor
 

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< กว่าจะเอ่ยคำนั้น..คำว่า....*แค่ใจมันล้า..* >>

 

Posted on Fri 20 Apr 2007 10:05